Vstop investitorja v družbo

Pogosto se dogaja, da start-up podjetje potrebuje svež kapital, ker pri bankah zaradi »mladosti« ali slabe bonitetne ocene ne more dobiti kredita. V podjetje lahko zato vstopi poslovni angel ali strateški partner, ki vplača dodatna denarna sredstva.

V interesu ustanovitelja podjetja je, da investitorju ne prepusti prevelike kontrole nad podjetjem oziroma mu ne preda prevelikega deleža v kapitalu podjetja.

Zato je vstop strateškega partnerja mogoče izpeljati na različne načine. Denimo, investitor lahko le manjši delež investicije vplača v osnovni kapital podjetja in večji delež v vplačani presežek kapitala (agio). Ali pa delno financira podjetje s kapitalom (equity) in delno s kreditom (debt).

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju ter vam svetujemo glede davčnih vidikov transakcije.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.