Oblikovanje holdinške strukture

Ker so časi nepredvidljivi in poslovno okolje tvegano, postaja vedno bolj pomembno, da je lastniška struktura podjetja oblikovana pametno in preudarno. To pomeni, da je ključno premoženje podjetja ločeno od operativnega poslovanja. To pomeni, da je lastniška struktura taka, da je denimo matična družba lastnica nepremičnin, patentov in opreme, medtem ko operativno podjetje opravlja zgolj trgovsko ali proizvodno dejavnost z najetim premoženjem.

Preobrazbo v varno lastniško strukturo je mogoče doseči s transakcijo zamenjave kapitalskih deležev, ki ja v primer izpolnjevanja določenih pogojev, davčno povsem nevtralna.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo za izvedbo transakcije ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov posla.

upc-davcno-svetovanje-ocenjevanje-vrednosti-podjetij-UPC

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.