Daritev deleža v družbi

Pogosto se dogaja, da želi starejša generacija prepustiti podjetje mlajši generaciji na način, da denimo starši podarijo delež v podjetju svojim otrokom, ki bodo nadaljevali posel.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju.

Takšna transakcija ima veliko davčni implikacij. Prvič, potrebno je narediti napoved davka na dediščine in darila, ki se v primeru prvega dednega reda (starši-otroci) sicer ne odmeri. Drugič, potrebno je napovedati kapitalski dobiček (praviloma do 28. februarja za preteklo leto) ali narediti priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti, kar pomeni, da se v trenutku podaritve davek ne odmeri, temveč se odmeri šele pri naslednji odsvojitvi (ko denimo delež proda otrok). To pomeni, da je lahko pod določenimi pogoji transakcija podaritve deleža povsem davčno nevtralna.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.