Prenehanje družbe

Družba lahko preneha z likvidacijo, s stečajem, po skrajšanem postopku ali drugače. Izplačila, ki jih prejmejo družbeniki ob prenehanju družbe so predmet obdavčenja.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo glede prenehanja družbe ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov posla.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.