Oddelitve in delitve

Svetujemo glede statusnih preoblikovanj kot so delitve in združitve.

Tako delitve kot združitve so lahko davčno povsem nevtralne, če se pred izvedbo transakcije davčnemu organu predloži priglasitev transakcije. Davčna nevtralnost pomeni, da vsi potencialni dobički, ki nastanejo pri prenosni družbi, niso obdavčeni oziroma se izvzamejo iz davčne osnove.

Z davčnega vidika je pri delitvah pomembno, da oddeljeni obrat predstavlja poslovno zaokroženo celoto in vsebuje premoženje, ki je kot sklop sposobno tvoriti denar ustvarjajočo enoto. Ko se priglaša transakcija oddelitve, je potrebno davčnemu organu to dejstvo jasno predstaviti.

Delitve in združitve so kompleksna materija in zahtevajo poglobljeno znanje z računovodskega, davčnega in pravnega področja.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju ter vam svetujemo glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.