Prodaja deleža v družbi

Celovito vam svetujemo pri prodaji deleža v družbi, naj si gre za izstop družbenika iz družbe, prodajo deleža vstopajočemu družbeniku, prodajo deleža strateškemu partnerju ali drugačno prodajo deleža.

V naši pisarni pripravimo celotno dokumentacijo (pogodbe, sklepe, akte itd.) za izvedbo transakcije ter organiziramo narok pri notarju.

V nekaterih primerih je potrebno izdelati oceno vrednosti deleža, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z ustrezno licenco. Vrednotenje delež je potrebno zlasti, ko gre za prodajo deleža družbi, pri čemer nastane lastni poslovni delež, ali ko gre za prodajo deleža povezanim osebam.

Po odsvojitvi (praviloma do 28. februarja za preteklo leto) je potrebno oddati napoved kapitalskih dobičkov pristojnemu davčnemu organu.

Naše znanje nenehno izpopolnjujemo.