Ocenjevanje vrednosti podjetij

»Ocenjevanje vrednosti podjetij pridobiva v Sloveniji čedalje večji pomen. Razlogi za to ležijo tako v davčni kot gospodarski zakonodaji. V določenih razmerah, ko se transakcije ne zgodijo med dobro obveščenimi in nepovezanimi osebami, je potrebno zagotoviti pogoje transakcije v okviru tržnih načel. Bodisi gre za prodaje delnic oziroma deležev med družinskimi člani, iztisnitev malih delničarjev, kjer so pod vprašajem njihove pravice, bodisi zgolj zagotovitev tržnih pogojev transakcije pri prevzemih, združitvah in zamenjavah deležev.

Oceno vrednosti podjetja, ki je relevantna tudi za davčne namene, mora izdelati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco SIR ali mednarodno licenco. Ocena vrednosti podjetja je zahteven projekt in jo je potrebno izdelati v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja.

Zasledujemo cilj ustvarjanja dodane vrednosti in našim strankam svetujemo le najboljše.

Ocena vrednosti podjetja, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z ustrezno licenco, se lahko uporabi tudi za davčne potrebe pri izkazovanju »prave« vrednosti podjetja pri prodajah med povezanimi osebami, pri zamenjavah kapitalskih deležev, pri podaritvi kapitala ali pri statusnih preoblikovanjih (združitve in delitve).

Ocena vrednosti podjetja, ki jo izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij z ustrezno licenco, se tako lahko uporabi tudi v davčnih postopkih za namen odmere davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dediščine in darila itd.